Historia

Hotell Helmi med omgivningar och dess historia

Villan Tureborg byggdes på 1760-talet på östra sidan av Puolala-parken, för borgmästare Ture Hagerts räkning. Så småningom kom hela området att kallas för Tureborg. Till minne av denna tid finns Tureborgsgatan som löper bakom Hotell Helmi.

Byggnaden ritades av arkitektbyrå Jung & Jung och färdigställdes 1934. Tanken var att den skulle fungera som Shells distriktskontor och bensinstation.

I närheten finns även andra funktionella byggnader: Åbos busstation som ritades och färdigställdes 1938 av stadsarkitekten Harald Smedberg, Essos före detta distriktskontor/servicestation som ritades och färdigställdes av Georg Jägerroos och som nu fungerar som Hesburger-restaurang.

I enlighet med landskapsplanen är hela området en skyddad kulturmiljö av riksintresse och utgör, 70 år efter sitt färdigställande, fortfarande ett av Åbos hederligaste och mest enhetliga områden.

Shell flyttades på 1960-talet

På 1960-talet flyttade Shell verksamheten till sitt nuvarande läge på andra sidan Aningaisgatan, och bensinstationen renoverades för att bättre kunna inhysa Polisinrättningen i Åbo Härad, eller polisarresten, för att vara exakt.

Den så kallade ’gamla delen’ (den rundade delen mot Aningaisgatan) fick ge rum för Café Helmi, medan den ’nya delen’ (mot Tureborgsgatan) tjänade som polisstationens utrymmen, och en våning byggdes till.

Ibland fick också den ’nya delen’fungera som resandehem i stadens regi – byggnaden har alltså länge, och på många olika sätt, försett människor med tillfälligt husrum. Många gäster har faktiskt fört det på tal!

Hotellets namn härstammar från företaget Shell och den pärla (på finska: helmi) som kan tänkas finnas inuti företagets musselsymbol. Namnet hedrar alltså också byggnadens historia.

Helmis första gäster övernattade i april 2008, efter en lång och grundlig restaurering. Den ’nya delen’ fick en tredje våning, och över 200 ton betong och järn bars ut. Byggnaden rensades ut helt och hållet för att möjliggöra installationen av nya tekniska system, och väggarna isolerades av hänsyn till lättväckta hotellgäster.